Kontakt

Sídlo:
Iveta Janovčíková ECONOMY
Kuzmányho 4
080 01 Prešov
Slovenská republika

IČO: 43 173 322
DIČ: 1047436676
č. Žo – 2006/04913-2/CR1
č. živ. reg. 750-27521

Kontakt:
Tel. číslo: +421 907 231 166
e-mail: info@ieconomy.sk