Jednoduché účtovníctvo

Pri vedení jednoduchého účtovníctva ponúkame:
(pre malé a stredné firmy fyzických a právnických osôb) 

  • vedenie peňažného denníka
  • vedenie pokladničnej knihy
  • evidencie pohľadávok a záväzkov
  • vedenie evidencie majetku
  • spracovanie podkladov pre daňové priznanie k DPH a jeho vypracovanie
  • vedenie ostatných účtovných kníh
  • mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta
  • spracovanie ročnej účtovnej uzávierky

Čo je jednoduché účtovníctvo?
V jednoduchom účtovníctve je oddelené účtovanie o peňažnom hospodárení v peňažnom denníku od evidencie majetku, ktorý sa vzťahuje k činnosti účtovnej jednotky a záväzkov z tejto činnosti vyplývajúcich.