Pri vedení podvojného účtovníctva ponúkame:
(pre malé a stredné firmy fyzických a právnických osôb)

 • vedenie hlavnej knihy
 • vedenie analytickej evidencie
 • vedenie účtovného denníka
 • vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov
 • vedenie evidencie majetku
 • vedenie pokladničnej knihy
 • evidencia DPH, daňové priznanie
 • mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta
 • spracovanie ročnej účtovnej závierky
 • daňové priznanie k dani z príjmov fyzických a právnických osôb

 • Čo je podvojné účtovníctvo?
  Podvojné účtovnictvo je sústava účtovníctva, v ktorej sa účtujú účtovné jednotky zapísané v obchodnom registri. Pre túto sústavu sú charakteristické podvojné zápisy, to znamená, že hospodárska operácia sa musí zúčtovať na dvoch účtoch na opačných stranách.


  Pokračujte nižšie

  Pripravuje sa...