Súčet (+)
+ 0
Rozdiel (-)
- 0
Súčin (.)
. 0
Podiel (:)
: 0

POZOR!!! Na oddelenie desatín použiť bodku.