EUR SKK

(pre prepočítanie kliknúť na znamienko rovná sa)


Konverzný kurz: 30,126 SKK

SKK EUR

(pre prepočítanie kliknúť na znamienko rovná sa)

POZOR!!! Na oddelenie desatín použiť bodku.