Pri vedení jednoduchého účtovníctva ponúkame:
(pre malé a stredné firmy fyzických a právnických osôb)

 • vedenie peňažného denníka
 • vedenie pokladničnej knihy
 • vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov
 • vedenie evidenice majetku
 • spracovanie podkladov pre daňové priznanie k DPH a jeho vypracovanie
 • vedenie ostatných účtovných kníh
 • mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta
 • spracovanie ročnej účtovnej uzávierky

 • Čo je jednoduché účtovníctvo?
  V jednoduchom účtovníctve je oddelené účtovanie o peňažnom hospodárení v peňažnom denníku od evidencie majetku, ktorý sa vzťahuje k činnosti účtovnej jednotky a záväzkov z tejto činnosti vyplývajúcich.


  Pokračujte nižšie

  Pripravuje sa...